dlinv

بدینوسیله از شما دعوت می شود تا با حضور گرمتان در نمایشـــگاه بیـــن‌المللی ايران هلث از غرفه داتيس ليزر در این نمایشگاه بازدید به عمل آورید.
بازدید شما سرورگرامی از غرفه داتيس ليزر باعث فخر این مجموعه می باشد

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

📌 محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 38، غرفه 30

🕒 6 الی 9 خرداد ماه از ساعت 8:00 الی 15:00